Termeni și conditii service woom


Serviciul de reparare și întreținere a bicicletelor woom


Acest contract, definit în continuare ca „contractul de service” indica termenii și condițiile, limitările și excepțiile incluse în furnizarea serviciului de reparare și/sau întreținere (denumit în continuare „service”) a bicicletelor woom! Prin solicitarea de service pentru o bicicletă woom cumpărătorul admite faptul că știe de existența și a luat la cunoștință prezenții termeni și condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin implicațiile sale.

1.     Scopul aplicării termenilor și condițiilor

Scopul prezentului document este de a defini serviciul de reparare și întreținere a bicicletelor (service) oferit de SC Woom Bikes SRL, definirea părților și proceselor implicate în prestarea serviciului și a modului de soluționare a eventualelor litigii care pot apărea pe parcursul furnizării acestui serviciu.

Atunci când solicită o intervenție de service, cumpărătorul acceptă în totalitate versiunea curentă a termenilor și condițiilor, aceasta fiind disponibilă în paginile online de prezentare a serviciului și de programare a intervenției.

Woom își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile fără a oferi o notificare prealabilă. Acest lucru se va realiza întotdeauna spre o mai bună desfășurare a proceselor implicate în oferirea serviciului și spre satisfacerea intereselor ambelor părți.

Orice alți termeni sau condiții care diferă, intră în conflict sau suplimentează lista prezentă nu vor fi incluși în contract, dacă woom nu a declarat în scris că aceștia vor fi considerați valizi.


2.    Definirea părților implicate

Prezentul regulament se aplică relațiilor ce privesc repararea sau întețirea bicicletelor dintre S.C Woom Bikes SRL, cu sediul social în București, Sectorul 5, Calea Rahovei 266-268, corp 60, Etaj 1,Camera 02, numită în continuare „woom”, „woombikes”, „noi” sau „vânzătorul” și „cumpărător”,adică clienții direcți ai societății, persoane fizice, ce cumpără biciclete de pesite-ul woombikes.ro începând cu 26.03.2024.


3.    Valabilitate

Serviciul de reparare și/sau întreținere a bicicletelor oferit de woom este valabil pe o perioadă de 2 ani de la achiziția bicicletei, în limita a 3 intervenții oferite gratuit.

Serviciul este valabil doar pentru bicicletele woom achiziționate de pe website-ul www.woombikes.ro începând cu data de  26.03.2024. Valabil doar în București și anumite localități limitrofe (Corbeanca – Tamași, Ostratu; Voluntari;Otopeni; Ștefăneștiide jos; Chiajna – Roșu, Mogoșoaia; Bragadiru; Popești Leordeni)


Serviciul este oferit în baza dovezii achiziției bicicletei sub formă de factură emisă în format electronic, emisă de WOOM BIKES SRL. Aceasta poate fi solicitată de către vânzător cumpărătorului la orice moment pe durata furnizării serviciului.

Serviciul acoperă atât operațiunile efectuate în baza garanției cât și pe cele care nu pot fi cuprinse în garanție. Operațiunile efectuate în baza garanției nu vor fi scăzute din numărul intervențiilor de service acordate gratuit.

4.     Programarea intervenției

Pentru a primi o intervenție de service cumpărătorul trebuie să acceseze pagina online https://www.woombikes.ro/pages/service-woom-bikes-romania și să realizeze o programare în care menționează pe scurt problema bicicletei alături de data și ora la care este disponibil pentru ridicarea acesteia. Programarea online este imperativă pentru demararea procesului de intervenție și nu poate fi înlocuită printr-un apel telefonic sau prin orice alte căi.

În urma programării online cumpărătorul va fi contactat telefonic cu 24 de ore înainte pentru a confirma ridicarea bicicletei la data și ora indicate de acesta.

Cumpărătorul are responsabilitatea de afurniza date de contact (adresa, numar de telefon) corecte către woom și de ase afla la adresa la data și ora indicate în programare, sau de a informa woom cu cel puțin 12 ore înainte în cazul în care nu va putea îndeplini această condiție.

În cazul în care cumpărătorul nu informează woom la timp despre indisponibilitatea sa la data și ora indicate în programare, woom are dreptul de a considera una dintre cele 3 intervenții garantate efectuată. Aceeași procedură va fi aplicată în situația în care deși cumpărătorul confirmă telefonic ridicarea și este la adresă la data și ora agreate, acesta nu mai dorește din orice motiv să predea bicicleta reprezentatului woom responsabil de preluarea acesteia.

5.     Situații speciale

O intervenție de service este definită ca deplasarea, preluarea, repararea și restituirea bicicletei către cumpărător. În anumite cazuri în care problema reclamată bicicletei este de asemenea natură încât poate fi rezolvată la fața locului, reprezentantul woom poate decide să efectueze operațiunile necesare în acest scop. Totuși, indiferent de complexitatea problemei reclamate, deplasarea până la adresa cumpărătorului și soluționarea problemei reclamate de acesta constituie efectuarea uneia dintre cele 3 intervenții garantate.


6.     Repararea bicicletei

Sunt eligibile pentru intervenție doar bicicletele woom cumpărate de pe website-ul www.woombikes.ro, excluzând accesoriile montate pe acestea. În cazul în care reparația implică înlocuirea unei piese, aceasta poate consta într-o piesă originală woom sau o altă piesă de la un alt producător ce respectă specificațiile woom pentru bicicleta respectivă.


Woom nu își asumă responsabilitatea pentru întârzieri cauzate de factori asupra cărora nu are control, cum ar fi timpul de livrare al pieselor, stocul furnizorilor sau fenomene naturale.7.      Restituirea bicicletei

În urma preluării și reparării bicicletei la sediul woom, cumpărătorul este contactat telefonic pentru a stabili data și ora potrivite pentru restituirea acesteia.


În cazul în care la data și ora stabilite împreună cu reprezentatul woom cumpărătorul nu se află la adresă sau nu poate prelua bicicleta, fără a informa woom cu 12 ore în prealabil, woom își rezervă dreptul de a percepe o taxa de 100 de lei pentru deplasare.  


8.     Obligațiile woom

Vânzătorul se obligă să transporte cu grijă și în condiții de siguranța bicicleta cumpărătorului pe toată durata procesului de preluare și restituire spre evitarea producerii oricărei deteriorări asupra acesteia.


Reprezentatul woom se obligă să depună toate eforturile rezonabile spre a ajunge la adresa cumpărătorului la ora stabilită atât pentru preluarea cât și pentru restituirea bicicletei. Deoarece întârzieri pot apărea din cauza unor circumstanțe neprevăzute, reprezentatul woom se obligă să anunțe cumpărătorul despre întârziere.


9. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate/ comunicate de către părți în vederea executării realizării tranzacției (nume, prenume, telefon, e-mail, semnătură, adrese), vor fi utilizate strict pentru executarea voinței părților urmând să fie returnate/ șterse după caz, cu excepția celor care trebuiesc păstrate o anumita perioadă de timp. Părțile sunt direct responsabile pentru îndeplinirea condițiilor de păstrare / stocare a datelor cu caracter personal astfel cum sunt detaliate în Regulamentul GDPR nr. 679/2016.10. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoarepentru ne executarea obligațiilor contractate, dacă o astfel de ne executare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților, care nu poate fi evitat și este declarat ca atare de instituțiile abilitate.


11. Legea Aplicabilă

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești competente.


12. Prevederi finale

Părțile contractante acționează independent și nici una din ele nu are dreptul / autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama ori în dauna celeilalte.